insekt

Grodor

Äkta grodor

Äkta grodor (Ranidae) är en familj stjärtlösa groddjur.
I familjen ingår ca 700 arter utspridda över hela världen.

Grodorna varierar mycket i storlek från världens största groda, Conraua goliath som kan bli över 30 cm lång till arter som bara blir några mm långa.

De flesta av arterna i familjen lever i eller nära vatten och de lägger sina ägg i vatten som sedan kläcks till grodyngel.
Arterna i släktet Tomopterna gräver däremot ner sig i hålor, och det finns också trädlevande arter inom familjen.

Typiskt har de äkta grodorna slätt, fuktigt skinn och simhud mellan tårna.

Sportgrodor

Att referera idrottsevenemang går ofta fort och det är lätt att slinta på orden eller säga fel.
Alla kända sportkomentatorer har några välkända felsägningar:

sportgrodorLäkargrodor

Läkare har ofta mycket att göra och när de ska uttala sig eller journalföra vad de sett blir det ofta fel:

läkargrodorMediagrodor

Reportrar i TV och radio tabbar sig ofta, och det sparas nästan alltid till eftervärlden då de talar framför kamera eller bandspelare.

Ekots grodor

tv-bloobers